Tchnienie – mgnienie

Takie kruchutkie
tchnienie – mgnienie
na rozpacz
i na uwierzenie.

Że oczy dobre,
rybka złota,
a Bóg jest Bogiem
nie despotą.

Takie maleńkie
tchnienie – mgnienie
na pamięć
i na zapomnienie.

 

Andrzej Ciach